FÖRÄLDRAKOOPERATIV


Vår förskola är ett föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna tillsätter en styrelse, som driver förskolan. Förskolan drivs inte med vinstsyfte, utan som en ekonomisk förening. Styrelsen väljs på årsmötet.

En förskola som drivs som ett föräldrakooperativ är något för er som vill vara mer delaktiga och ha större möjlighet att påverka ert barns vardag på förskolan.

Föräldrar hjälps åt vid olika fixardagar, som medlem i vår förening förväntas man att någon period sitta i vår styrelse.

Ni kan läsa mer om vad det innebär att ingå i ett föräldrakooperativ i våra stadgar under dokument och blanketter.


FÖRÄLDRAS RÖST

"Vi valde falkungen för den familjära och välkomnade känslan som var från första stund"

"En bra förskola som tar väl hand om barnen på ett pedagogiskt vis. Hög personaltäthet där alla känner alla barnen väl. 

"Barnen gillar att vara på förskolan och gillar personalen. Gemytlig atmosfär vid lämning och hämtning"

"Trygghet, hög kvalité, hög personaltäthet"

"Familjär och fin förskola med fantastiska pedagoger"


En bild från det traditionsenliga tårtkalaset som vi avslutar varje läsår med. 

Vi bjuder in alla familjer till förskolan, de som slutade förra året och de som ska börja efter sommaren. 

'Ett uppskattat inslag i vår verksamhet och något som sätter guldkant på terminsavslutningen.