FÖRÄLDRAKOOPERATIV


Vår förskola är ett föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna tillsätter en styrelse, som driver förskolan. Förskolan drivs inte med vinstsyfte, utan som en ekonomisk förening. Styrelsen väljs på årsmötet.

En förskola som drivs som ett föräldrakooperativ är något för er som vill vara mer delaktiga och ha större möjlighet att påverka ert barns vardag på förskolan.

Föräldrar hjälps åt vid olika fixardagar, som medlem i vår förening kan man få fråga att sitta i vår styrelse

Ni kan läsa mer om vad det innebär att ingå i ett föräldrakooperativ i våra stadgar under dokument och blanketter.FÖRÄLDRAS RÖST

"Vi valde falkungen för den familjära och välkomnade känslan som var från första stund"