STYRELSEN

Falkungen förskolan drivs som ett föräldrakooperativ (en ekonomisk förening). Det innebär att förskolan ägs och drivs av föräldrar till de barn som är placerade på förskolan. 

Alla föräldrar är medlemmar i föreningen och är således ansvariga i hur föreningen drivs. Medlemmarna väljer en styrelse en gång om året. Styrelsen har arbetsgivaransvar, ansvar för ekonomin, personalfrågor samt det övergripande ansvaret under året. På Falkungen är rektor och pedagoger ansvariga för den pedagogiska verksamheten.  Rektorn är även delaktig på styrelsemötena, dock utan beslutsrätt. 

Som förälder arbetar du ideellt med styrelsearbete eller i en arbetsgrupp.

 
De föräldrar som ingår i styrelsen har möten varje månad. Nya styrelsemedlemmar väljs in vid årsmötet en gång om året.  Resterande föräldrar arbetar i olika arbetsgrupper ledda utav en styrelses medlem.