VÅR VISION


Vår förskola arbetar för att barn, föräldrar och personal skall känna trygghet och glädje över att komma hit och att alla genom detta stimuleras till ett lustfyllt lärande.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
(Lpfö 18, sid: 6)


GLÄDJE
För oss är glädje när barnen kommer till förskolan och känner en tillhörighet till gruppen samt att se glädjen i alla barn när de lyckas med något nytt utifrån deras egna förutsättningar.
TRYGGHET
Detta ger vi barnen genom att pedagogerna lyssnar på och ”ser” alla barn varje dag. Pedagogerna tar sig tid för en kram, samtal eller om något barn vill sitta i knäet och mysa en stund. Detta med hjälp av våra rutiner på förskolan skapar vi trygghet.

BARNS UTVECKLING 
När vi känner både trygghet och glädje på förskolan är det dags för det lustfyllda lärandet. 

Barn lär sig i alla situationer och alltid.


Vi bygger vår verksamhet på våra tre ledord och dessa kopplar vi till följande ord
lärande & lek,
se & lyssna till varandra,
ett gott välkomnande,
en familjär miljö,
många härliga skratt,
en god gemenskap,
en öppen delaktighet,
en god fysisk och psykisk miljö,
med stor omtanke & vänskap och
en stor portion ärlighet & respekt!